OGŁOSZENIE

Dyrektor i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 60 w Poznaniu ogłasza konkurs ofertowy na

„ Prowadzenie stołówki oraz sklepiku szkolnego” w Szkole Podstawowej nr 60 w Poznaniu, ul. Boranta 2, w roku szkolnym 2018/2019

W ofercie proszę przygotować :

 1. Cenę wraz z gramaturą dań za (pracownicy, uczniowie);
 • śniadanie- ……… zł za szt. brutto,
 • zupa -…………….. zł za szt. brutto,
 • drugie danie -……….…zł za szt. brutto,
 • obiad pełny (zupa, drugie danie z kompotem) -……………… zł za szt. brutto,
 • kanapek, drożdżówek, innych dań serwowanych przez Oferenta.
 1. Przykładowy jadłospis na 2 tygodnie
 2. Asortyment wraz z cenami w jaki będzie zaopatrzony sklepik szkolny
 3. Proponowaną miesięczną kwotę za czynsz wynajmu

 

Oferent powinien legitymować się doświadczeniem w świadczeniu usług podobnych do

przedmiotu konkursu, tj. prowadzenie stołówki dla dzieci w wieku 4 – 15 lat

Oferent zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik do oferty następujące dokumenty

potwierdzające spełnienie w/w warunków:

 1. a) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis

Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert,

 1. b) oświadczenie lub dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia żywienia zbiorowego

i usług gastronomicznych,

 1. c) opis doświadczenia zawodowego Oferenta w prowadzeniu żywienia dla dzieci (lista obecnych placówek dla których świadczone są usługi żywienia zbiorowego)

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć: w formie pisemnej w zamkniętej kopercie

z napisem „Prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 60 w Poznaniu” w  terminie do dnia

04 czerwca 2018 roku do godziny 10.00 w siedzibie Organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Boranta 2, 61-608 Poznań

Na kopercie należy umieścić nazwę, adres, numer kontaktowy Oferenta.

 

 

 

 

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.