Ogłoszenie

W roku szkolnym 2018/19 ubezpieczenie NNW dzieci w szkole prowadzi InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu.
Suma Ubezpieczenia podstawowego to : 12 000,00 zł – składka 29,00 zł
Suma Ubezpieczenia – opcje dodatkowe : 5 000 ,00 zł – składka 3 zł i 3 zł
( pobyt w szpitalu w wyniku choroby/w wyniku nieszczęśliwego wypadku)

Ostateczny termin wpłaty składki na ubezpieczenie mija dnia 20. września 2018 r. Możliwość wpłaty gotówkowej składki będzie tylko na zebraniu w dniu 5. września br.

więcej

======================================================

 

 

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.