Tolerancja i cyberprzemoc

Dnia 21.11.2018 r. funkcjonariusz Komisariatu Policji Poznań – Północ spotkał się
z uczniami klas 7 i 8. Tematem zajęć była tolerancja, zapobieganie dyskryminacji
i cyberprzemoc.  

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.