Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

PARKRUN

Nauczyciele Wychowania Fizycznego zapraszają dzieci wraz z rodzicami do udziału
w cotygodniowej imprezie biegowej – PARKRUN (parkrun.pl).

Biegi odbywają się co sobotę, przez cały rok. Start o godzinie 9:00 na Cytadeli (w pobliżu Dzwonu Pokoju i Przyjaźni Między Narodami, z brzegu polany), należy szukać grupy biegowych zapaleńców.

W imprezie można wziąć udział na dwa różne sposoby – biegnąc, jadąc na rowerze, spacerując itp. oraz jako wolontariusz. W obu przypadkach należy zgłosić chęć udziału do nauczyciela wychowania fizycznego najpóźniej w czwartek poprzedzający bieg.
Każdy uczestnik, który chce mieć zmierzony czas (móc obserwować swoją rosnącą formę sportową ) musi posiadać specjalny numer nadawany przy rejestracji na stronie parkrun.pl, która jest jednorazowa i darmowa.

Wolontariusze zgłaszają swoją chęć pomocy do nauczyciela, który w ich imieniu skontaktuje się
z organizatorem i ustali zakres obowiązków.

Co tydzień na Cytadeli pojawi się jeden z nauczycieli, który sprawdzi obecność, pomoże w organizacji i zagrzeje do walki.
Zbiórkę ustalamy każdorazowo na godzinę 8:45 – organizacja, krótka rozgrzewka i w drogę!

Zachęcamy do licznego udziału całymi rodzinami! Warto się ruszyć i sobotę zacząć aktywnie!
Uczniowie do 12 roku życia przebywają pod opieką rodziców zgodnie z regulaminem imprezy.
Za dzieci w drodze na miejsce zbiórki i po zakończonym biegu odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.

Do zobaczenia podczas pierwszego startu 18 września o 8:45!

Nauczyciele Wychowania Fizycznego

Skip to content