CMI w SP 60

Projekt jest realizowany w ramach Kółka informatycznego
prowadzonego przez panią Agnieszkę Brzozowską – Serwacińską.

Uczniowie klas V – VIII spotykają się w każdy wtorek w godzinach 15.40-17.10.
W czasie nauczania zdalnego nasze spotkania zostały przeniesione do Teams.

Nasza grupa