Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

ZEBRANIA
Z RODZICAMI
/KONSULTACJE
08.09.2021Zebrania z rodzicami
06.10.2021Konsultacje z nauczycielami w indywidualnie uzgodnionym terminie
15.11.2021Konsultacje z nauczycielami w indywidualnie uzgodnionym terminie
01.12.2021Zebrania z rodzicami – powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
i nieklasyfikowaniem na koniec I półrocza
12.01.2022Zebranie z rodzicami – wyniki klasyfikacji i podsumowanie I półrocza
09.03.2022Konsultacje z nauczycielami w indywidualnie uzgodnionym terminie
20.04.2022Konsultacje z nauczycielami w indywidualnie uzgodnionym terminie
11.05.2022Zebrania z rodzicami – powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
i nieklasyfikowaniem na koniec II półrocza
Skip to content