Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

WRZESIEŃ 2021
01.09.2021Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
01.09.2021Pasowanie klas 1
08.09.2021Zebrania z rodzicami
30.09.2021Wybory do Samorządu Uczniowskiego
PAŹDZIERNIK 2021
06.10.2021Konsultacje z nauczycielami w indywidualnie uzgodnionym terminie
14.10.2021Dzień Komisji Edukacji Narodowej
LISTOPAD 2021
10.11.2021Śpiewanie pieśni patriotycznych
11.11.2021Święto Niepodległości (dzień wolny)
15.11.2021Konsultacje z nauczycielami w indywidualnie uzgodnionym terminie
GRUDZIEŃ 2021
01.12.2021Zebrania z rodzicami – powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
i nieklasyfikowaniem na koniec I półrocza
22.12.2021Zajęcia z wychowawcą – spotkanie świąteczne
22.12.2021Wspólne kolędowanie
23-31.12.2021Zimowa przerwa świąteczna
STYCZEŃ 2022
01.01.2022Nowy Rok (dzień wolny)
03.01.2022Wystawianie proponowanych ocen półrocznych z przedmiotów
i zachowania
10.01.2022Wystawianie ocen półrocznych z przedmiotów i zachowania
11.01.2022Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
12.01.2022Zebranie z rodzicami – wyniki klasyfikacji i podsumowanie I półrocza
17-30.01.2022Ferie zimowe
LUTY 2022
  
MARZEC 2022
09.03.2022Konsultacje z nauczycielami w indywidualnie uzgodnionym terminie
KWIECIEŃ 2022
14-19.04.2022Wiosenna przerwa świąteczna
20.04.2022Konsultacje z nauczycielami w indywidualnie uzgodnionym terminie
MAJ 2022
11.05.2022Zebrania z rodzicami – powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
i nieklasyfikowaniem na koniec II półrocza
Termin OKEEgzamin ósmoklasisty
CZERWIEC 2022
08.06.2022Wystawianie proponowanych ocen półrocznych z przedmiotów
i zachowania
14.06.2022Wystawianie ocen rocznych i końcowych (klasy 8) z przedmiotów
i zachowania
15.06.2022Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
24.06.2022Zakończenie roku szkolnego
25-31.08.2022Ferie letnie
LIPIEC 2021
 Wydanie absolwentom zaświadczeń wyników egzaminu ósmoklasisty

 TERMINY ZWIĄZANE Z KLASYFILACJĄ:

TERMINY ZWIĄZANE
Z KLASYFIKACJĄ
01.12.2021Zebrania z rodzicami – powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
i nieklasyfikowaniem na koniec I półrocza
03.01.2022Wystawianie proponowanych ocen półrocznych z przedmiotów
i zachowania
10.01.2022Wystawianie ocen półrocznych z przedmiotów i zachowania
11.05.2022Zebrania z rodzicami – powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
i nieklasyfikowaniem na koniec II półrocza
08.06.2022Wystawianie proponowanych ocen półrocznych z przedmiotów
i zachowania
14.06.2022Wystawianie ocen rocznych i końcowych (klasy 8) z przedmiotów
i zachowania

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

ORAZ DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
01.09.2021Inauguracja roku szkolnego
14.10.2021Dzień Komisji Edukacji Narodowej
11.11.2011Święto Niepodległości
12.11.2021Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
22.12.2021Zajęcia z wychowawcą – spotkanie świąteczne
23-31.2021Zimowa przerwa świąteczna
06.01.2022Święto Trzech Króli
07.01.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
17-30.01.2022Ferie zimowe
14-19.04.2022Wiosenna przerwa świąteczna
02.05.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03.05.2022Święto Konstytucji Trzeciego Maja
Wyznacza OKEEgzamin ósmoklasisty
16.06.2022Boże Ciało
17.06.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24.06.2022Zakończenie roku szkolnego
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
12.11.2021piątek po święcie 11 listopada
7.01.2022piątek po święcie Trzech Króli
02.05.2022poniedziałek między 1 a 3 maja          
24-26.05.2022egzamin ósmoklasisty
17.06.2022piątek po Bożym Ciele
Skip to content