Dla rodziców i uczniów

Konto, na które należy dokonywać wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw:
rachunek WRD

13 1020 4027 0000 1402 1264 0167

DANE DO FAKTURY:

MIASTO POZNAŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60

im. Wojciecha Bogusławskiego

ul. Boranta 2

61-608 Poznań

NIP 209-00-01-440

tel./fax 061 8202 172

kom. 606 141 555