Biblioteka

Biblioteka szkolna udostępnia zgromadzone zbiory uczniom, nauczycielom
i rodzicom. Posiada bogaty księgozbiór podręczny(różnego rodzaju słowniki i encyklopedie).

Lektury obowiązkowe i uzupełniające przewidziane w podstawie programowej dla poszczególnych klas.

Dział literatury regionalnej, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
W bibliotece odbywają się zajęcia z edukacji czytelniczo – medialnej.

Uczniowie mogą korzystać z różnych źródeł informacji.

Głównym zadaniem biblioteki jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia
w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy.

ICIM – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej


GODZINY  PRACY BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
mgr  Ewa Koc

 poniedziałek

 wtorek

 środa

 czwartek

 piątek

7.30-15.00

 

8.00-14.00

 

9.00-16.00

Koło Miłośników Książki

9.30-14.00 7.30-13.00