Biblioteka

Biblioteka szkolna udostępnia zgromadzone zbiory uczniom, nauczycielom
i rodzicom. Posiada bogaty księgozbiór podręczny(różnego rodzaju słowniki i encyklopedie).

Lektury obowiązkowe i uzupełniające przewidziane w podstawie programowej dla poszczególnych klas.

Dział literatury regionalnej, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
W bibliotece odbywają się zajęcia z edukacji czytelniczo – medialnej.

Uczniowie mogą korzystać z różnych źródeł informacji.

Głównym zadaniem biblioteki jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia
w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy.

ICIM – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej


GODZINY  PRACY BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 wtorek

 środa

 czwartek

 piątek

 

 

 

11.00-15.30

 

 

7.30-14.00

 

 
10.00-10.50
13.50-15.00
 
 

7.15-9.15