Rada Rodziców

 
Składka na RR w roku 2017/2018 wynosi 50 zł
Na rodzinę przypada jedna składka, niezależnie od ilości dzieci uczęszczających do szkoły z danej rodziny.   
Numer konta RR, na które należy przekazywać składkę:
PKO BP 87 1440 1387 0000 0000 0671 4277
w tytule wpłaty należy wpisać: klasę, na co jest wpłata (składka RR), imię i nazwisko dziecka lub w przypadku wpłaty zbiorczej za klasę – ilość dzieci, które wpłaciły.
 
Klasy, które wpłacą 100 % składek (wielokrotność 50 zł) do końca stycznia 2018r. otrzymają zwrot 50 % do puli klasowej.
 
 
 
Harmonogramu spotkań – I semestr
10.10 godz. 17:30
 9.11 godz. 17:30
 7.12 godz. 17:30
 11.01 godz. 17:30
 
Harmonogramu spotkań – II semestr
15 marca godz. 17.30
12 kwietnia godz.  17.30
24 maja godz. 17.30
7 czerwca godz. 17.30

 

Skład Rady Rodziców

rok szkolny 2017/2018

lp klasa imię i nazwisko przedstawiciela Funkcja nr telefonu e-mail
1 0 Piotr Rygorowicz      
2 1a Rafał Kaniewski      
3 1b Marta Skotarczak      
4 2a Robert Grajkowski      
5 2b Arleta Adamska      
6 3a Magdalena Kaczynska      
7 3b Marcin Suś      
8 3c Beata Sadowska      
9 3d Anna Bilińska      
10 3e Natalia Szmytke      
11 4a Izabela Podżerek      
12 4b Marcin Ziętek      
13 4c Katarzyna Domańska Komisja Rewizyjna    
14 4d Danuta Gubańska Skarbnik, Osoba do kontaktu w sprawie ubezpieczeń 501725079 danutagubanska@gmail.com
15 5a Urszula Karpińska      
16 5b Agnieszka Marczyńska      
17 5c Karol Domański Komisja Rewizyjna     
18 5d Kamila Garbatowska Z-ca Przewodniczącej   garbatowska@gmail.com
19 6a Katarzyna Klupieć Komisja Rewizyjna, Pomoc Skarbnika   katarzyna.klupiec@wp.pl
20 6b Agnieszka Korczyńska Sekretarz 695500598 agnieszka_korczynska@wp.pl
21 7a Agnieszka Walczak      
22 7b Izabela Kaniewska Przewodnicząca RR 510763440 iza.kaniewska@gmail.com
23 7c Joanna Lisek      

 

kontakt e-mailowy do RR:
rada.rodziców.sp60@gmail.com