Samorząd uczniowski

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Przewodniczący SU – Wiktor Talarek

Zastępca – Bogna Witkowska

 

Plan pracy samorządu uczniowskiego na rok 2017/2018

 Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do działania w  imię dobra innych, dobra społecznego.
Członkami samorządu są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Członkowie samorządu wybierają spośród siebie organy przedstawicielskie. Pod pojęciem „samorządność” rozumiemy samodzielne, suwerenne rządzenie się grupy, społeczności dla osiągnięcia wspólnego dobra z poszanowaniem woli mniejszości ze zdolnością do  kompromisu. Samorządność grupy pobudza jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy oraz uznawania ich za własne. W dążeniu do  realizacji zadań grupy istotną rolę odgrywa własna inicjatywa, własne poczynania z poczuciem własnej za nie odpowiedzialności.

Założenia

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu imprez szkolnych, realizowanych w placówce oraz wniosków i spostrzeżeń dzieci i młodzieży, a zwłaszcza członków szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

CELE OGÓLNE

– Organizowanie uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy i  szkoły.

– Kształtowanie cech osobowości uczniów do samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności.

-Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.

– Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.

– Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.

– Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.

– Poznawanie tradycji regionalnych.

– Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

– Rozwój zainteresowań.

– Osobiste angażowanie się w zwalczanie zła.

– Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.

– Przygotowanie uczniów do udziału w demokratycznych wyborach swoich przedstawicieli na terenie szkoły, wsi, miasta, kraju.

– Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.

– Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań     

 

 

Zadania do wykonania:

Wrzesień

 1. „Chciałabym/chciałbym, aby w tym roku samorząd uczniowski…” – Przedstawienie listy pomysłów, ustalenie planu działań na cały rok
 2. Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka.
 3. Wywieszenie na tablicy SU, Kodeksu Honorowego uczniów

4.Udział w akcji „Sprzątanie Świata”

 1. Szczęśliwy numerek
 2. Konkurs – Komiks związany z Dniem Chłopaka

Październik

 1. Dzień Edukacji Narodowej – włączenie się w organizację obchodów
 2. Otrzęsiny klas IV
 3. Rozpoczęcie akcji zbiórki nakrętek
 4. Wybór najśmieszniejszej piżamy w związku z dniem piżamy
 5. Konkurs na najładniejszą laurkę dla nauczyciela

 

Listopad

 1. Narodowy Dzień Niepodległości – pomoc w organizacji
 2. Dyskoteka Andrzejkowa
 3. Włączenie się do akcji „Góra – Grosza”
 4. Pomoc w organizacji przeglądu piosenki religijnej „Na anielską nutę”
 5. Konkurs na najciekawszą gazetkę związaną z dniem życzliwości

 

 Grudzień

 1. Szkolne Mikołajki.
 2. Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego oraz Jasełek szkolnych
 3. Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej
 4. Konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową

 

Styczeń

 1. Podsumowanie pracy w I półroczu.
 2. Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji
 3. Przygotowanie gazetki z okazji Dnia Babci i Dziadka
 4. Konkurs na najzabawniejszy strój w ramach Dnia Dziwaka

 

Luty

 1. Poczta Walentynkowa – zbieranie i rozdawanie kartek
 2. Przygotowanie gazetki tematycznej
 3. Dyskoteka szkolna
 4. Konkurs „Romeo i Julia”- wykonanie plakatu o tematyce miłosnej, którego inspiracją jest film lub książka i umieszczenie go na drzwiach swojej sali

 

Marzec

 1. Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet
 2. Przywitanie Wiosny
 3. Gazetka tematyczna
 4. Konkurs „Latawce czytelnicze”- Prezentacja zainteresowań czytelniczych wszystkich uczniów w klasie wraz z wychowawcą zawarta na latawcu klasowym. Wymiary latawca – romb z papieru : 1m x 70 cm a na nim wyraźna informacja: która to klasa (na ogonie latawca) a każdy uczeń na latawcu przywiesza swoją literacko-plastyczną informację: „Imię, pierwszą literę nazwiska oraz autora i tytuł swojej ulubionej książki” w dowolnej, ale czytelnej formie graficznej”. Z takich uczniowskich „cegiełek” powstanie latawiec klasowy*. Ocena jury uwzględniać będzie zawartość treściowo-graficzną prezentacji, pomysłowość, poprawność językową oraz estetykę wykonania.

 

Kwiecień

 1. Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
 2. Przygotowanie gazetki związanej z patronem naszej szkoły
 3. Konkurs na największą pisankę
 4. Przygotowanie gazetki związanej z obchodami Dnia Patrona szkoły

 

Maj

 1. Święta Majowe – współudział w przygotowaniach
 2. 26 maja – Dzień Mamy, przygotowanie gazetki
 3. Wybory przewodniczącego SU na rok szkolny 2017/2018 oraz opiekuna SU

 

Czerwiec

            – 1 czerwca – dzień dziecka

 

 –  Festyn rodzinny. Dzień Sportu ??????

        –  Podsumowanie rywalizacji w ramach Ligi Klas.

       –  Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym

2014/2015.

 – Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku

szkolnym 2014/2015.

-Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

 

 

Praca w ciągu całego roku szkolnego:

– Organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego.

 -Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.

 -Prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego.

-Udział w akcjach charytatywnych, w tym zbieranie nakrętek.

– Współudział w uroczystościach szkolnych.

 

                                                                        Opiekun SU

                                                                        Weronika Siepka