Świetlica

GODZINY PRACY ŚWIETLICY  SZKOLNEJ

 Poniedziałek

 Wtorek

 Środa

 Czwartek

 Piątek

 6.30 -17.00  6.30 -17.00  6.30 -17.00  6.30 – 17.00  6.30 -17.00

Świetlica szkolna  przy Szkole Podstawowej nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu pełni znaczącą rolę w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych naszej szkoły. Jest to ważna forma pomocy dziecku i rodzinie.
Nasza świetlica szkolna, jako wewnątrzszkolna instytucja opieki i wychowania, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach:

  • w zakresie opieki
  • w zakresie wychowania
  • w zakresie dydaktyki
  • w zakresie oddziaływań profilaktyczno – terapeutycznych.

NAUCZYCIELE – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

Paweł Fischer, Mariola Głuszczak, Lidia Gucwa, Grażyna Kubacka, Anita Kucharska

CODZIENNE ŻYCIE ŚWIETLICY

Budowanie miasteczka dla zabawkowych samochodów na szkolnym boisku.

Piramidy z kart na świetlicowym dywanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie ze świetlicy postanowili wybudować swój własny Stadion Narodowy z kart.

 

 

 


 

 

 

 

 


Rada Rodziców zwraca się do rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy z prośbą o dokonywanie wpłat na zakup materiałów plastycznych niezbędnych do prac plastycznych wykonywanych przez dzieci.

Wpłata na konto świetlicy jest dobrowolna. Sugerowana kwota to 10 zł na miesiąc.

Numer konta dla wpłat na świetlicę:

PKO BP S.A.

22 1440 1387 0000 0000 1749 5445

Nazwa i adres odbiorcy: Rada Rodziców przy Sp. 60, ul. Boranta 2, Poznań

Tytuł: imię, nazwisko, klasa dziecka, z dopiskiem „świetlica”