Ubezpieczenia

W roku szkolnym 2017/18 ubezpieczenie NNW dzieci w szkole prowadzi InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu.
Rada Rodziców spośród ofert towarzystw ubezpieczeniowych przygotowywanych przez City Broker wybrała to towarzystwo, które miało najbogatszą i zarazem najkorzystniejszą finansowo ofertę.

Poniżej dokumenty związane z tym ubezpieczeniem:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia