Ubezpieczenia

W roku szkolnym 2018/19 ubezpieczenie NNW dzieci w szkole prowadzi InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu.
Rada Rodziców spośród ofert towarzystw ubezpieczeniowych przygotowywanych przez City Broker wybrała to towarzystwo, które miało najbogatszą i zarazem najkorzystniejszą finansowo ofertę.

Suma Ubezpieczenia podstawowego to : 12 000,00 zł – składka 29,00 zł
Suma Ubezpieczenia – opcje dodatkowe : 5 000 ,00 zł – składka 3 zł i 3 zł
( pobyt w szpitalu w wyniku choroby/w wyniku nieszczęśliwego wypadku)

Ostateczny termin wpłaty składki na ubezpieczenie mija dnia 20. września 2018 r. Możliwość wpłaty gotówkowej składki będzie tylko na zebraniu w dniu 5. września br. Po zebraniu wszelkie wpłaty dotyczące ubezpieczenia proszę przekazywać na konto Rady Rodziców : PKO BP 87 1440 1387 0000 0000 0671 4277 

w treści przelewu imię i nazwisko oraz klasa dziecka i koniecznie dopisek „ubezpieczenie”.
 
Rodzice, których nie będzie na zebraniu otrzymają , przez dziecko, deklarację do ubezpieczenia wraz z nr konta. Deklarację należy zwrócić do sekretariatu i składkę uiścić do dnia 20.09.2018 r.

Poniżej dokumenty związane z tym ubezpieczeniem:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Numer polisy, na który rodzice się powołują w razie wypadku dziecka w  roku szkolnym 2018/2019 Inter Risk EDU – A/P Nr 061260