Nabór

Informacja dla rodziców klas 8

Informacja o naborze do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Nabór do szkoły odbywa się elektronicznie przez Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania w zakładce NABÓR.