Dyrekcja

Dyrektor – Mariola Głuszczak

Wicedyrektor – Sabina Grzybczyńska

Wicedyrektor – Beata Kierzkowska