Kadra szkoły

 

DYREKTOR SZKOŁY

Mariola Głuszczak

WICEDYREKTORZY

Sabina Grzybczyńska

Beata Kierzkowska

 

NAUCZYCIELE

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 • Marta Paul
 • Żaneta Sicińska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 • Sylwia Budzyńska
 • Sabina Grzybczyńska
 • Grażyna Kubacka
 • Monika Kulas
 • Paulina Leszczyńska-Rafalik
 • Emilia Seredyńska
 • Beata Wolińska
 • Joanna Gołaska
 • Maria Horniczan
 • Karolina Piechota
 • Barbara Śmiłowska
 • Iwona Śmiłowska-Zydorczyk

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

 • Mariola Dudzik
 • Elżbieta Janeda
 • Liliana Lemańczyk
 • Łukasz Pszczółkowski
 • Magdalena Żukowska
 • Sandra Sierakowska

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • Magdalena Bartczak
 • Paweł Fischer
 • Beata Kierzkowska
 • Iwona Kloc
 • Joanna Wojciechowska

NAUCZYCIELE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 • Ewelina Miga

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

 • Katarzyna Kędra
 • Halina Larus-Palka
 • Monika Ogrodowczyk
 • Aleksandra Majchrzak
 • Magdalena Szczepka

NAUCZYCIELE PRZYRODY

 • Maria Grzezińska
 • Alicja Kozak

NAUCZYCIEL BIOLOGII

 • Alicja Kozak
 • Maria Grzezińska

NAUCZYCIEL GEOGRAFII

 • Beata Kierzkowska
 • Maria Grzezińska

NAUCZYCIEL FIZYKI

 • Katarzyna Kędra
 • Monika Ogrodowczyk

NAUCZYCIEL CHEMII

 • Magdalena Jęchorek

NAUCZYCIEL HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

 • Natalia Płotnicka
 • Agnieszka Rajniger-Łatkowska

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

 • Agnieszka Brzozowska-Serwacińska
 • Sabina Grzybczyńska
 • Katarzyna Kędra
 • Sylwia Rolnicka
 • Liliana Lemańczyk

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

 • Elżbieta Janeda
 • Aleksandra Jankowska

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • Aleksandra Jankowska
 • Sylwia Rolnicka
 • Krzysztof Sypuła

 NAUCZYCIELE

 • Anna Stobinska

NAUCZYCIELE RELIGII

 • Agnieszka Baranowska
 • Justyna Gurgas – Barczyk

NAUCZYCIELE ETYKI

 • Monika Kulas

NAUCZYCIELE MUZYKI

 • Beata Wolińska

NAUCZYCIELE PLASTYKI

 • Agnieszka Brzozowska-Serwacińska
 • Beata Wolińska

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

 • Alicja Kozak

PEDAGOG

 • Monika Grobelna

PSYCHOLOG

 • Magdalena Bengier

BIBLIOTEKA

 • Lidia Gucwa

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 • Paweł Fischer
 • Mariola Głuszczak
 • Joanna Gołaska
 • Maria Horniczan
 • Grażyna Kubacka

DORADCA ZAWODOWY

 • Monika Grobelna

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

KIEROWNIK GOSPODARCZY

 • Izabela Woldańska

 

SEKRETARZ SZKOŁY

 • Małgorzata Morawiec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 • Maciej Czwojdrak

SPECJALISTA DS. PŁAC

 • Katarzyna Smolińska

SPECJALISTA DS. KADROWYCH

 • Małgorzata Morawiec

OBSŁUGA

 • Zbigniew Chmiel
 • Anna Golak
 • Anna Frankowska
 • Jolanta Krajewska
 • Anna Mateja
 • Renata Szymaś