Kadra szkoły

 

DYREKTOR SZKOŁY

Mariola Głuszczak

WICEDYREKTOR

Sabina Grzybczyńska

 

NAUCZYCIELE

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 • Monika Przytarska
 • Żaneta Sicińska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 • Sylwia Budzyńska
 • Joanna Gołaska
 • Sabina Grzybczyńska
 • Anita Kucharska
 • Monika Kulas
 • Emilia Seredyńska
 • Karolina Piechota

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

 • Mariola Dudzik
 • Elżbieta Janeda
 • Sandra Kowalczyk
 • Liliana Lemańczyk
 • Łukasz Pszczółkowski
 • Magdalena Żukowska

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • Magdalena Bartczak
 • Beata Kierzkowska
 • Iwona Kloc
 • Joanna Wojciechowska

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 • Ewelina Miga

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

 • Halina Larus-Palka
 • Urszula Mróz
 • Monika Ogrodowczyk

NAUCZYCIEL PRZYRODY

 • Maria Grzezińska

NAUCZYCIEL BIOLOGII

 • Maria Grzezińska

NAUCZYCIEL GEOGRAFII

 • Beata Kierzkowska

NAUCZYCIEL FIZYKI

 • Monika Ogrodowczyk

NAUCZYCIEL CHEMII

 • Magdalena Jęchorek

NAUCZYCIELE HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

 • Patryk Gawłowski
 • Elżbieta Janeda
 • Łukasz Pszczółkowski

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Elżbieta Janeda

NAUCZYCIELE INFORMATYKI

 • Agnieszka Brzozowska-Serwacińska
 • Liliana Lemańczyk
 • Sylwia Rolnicka

NAUCZYCIELE TECHNIKI

 • Elżbieta Janeda
 • Aleksandra Jankowska

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • Aleksandra Jankowska
 • Sylwia Rolnicka
 • Krzysztof Sypuła

NAUCZYCIELE RELIGII

 • Agnieszka Baranowska
 • Justyna Gurgas – Barczyk

NAUCZYCIEL ETYKI

 • Monika Kulas

NAUCZYCIEL MUZYKI

 • Beata Wolińska

NAUCZYCIELE PLASTYKI

 • Agnieszka Brzozowska-Serwacińska
 • Beata Wolińska

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

 • Sandra Kowalczyk

PEDAGOG

 • Monika Andrzejewska

PSYCHOLOG

BIBLIOTEKA

 • Magdalena Żukowska

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 • Paweł Fischer
 • Mariola Głuszczak
 • Maria Horniczan
 • Grażyna Kubacka

DORADCA ZAWODOWY

 • Monika Andrzejewska

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

KIEROWNIK GOSPODARCZY

 • Izabela Woldańska

 

SEKRETARZ SZKOŁY

 • Małgorzata Morawiec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 • Maciej Czwojdrak

SPECJALISTA DS. PŁAC

 • Katarzyna Smolińska

SPECJALISTA DS. KADROWYCH

 • Małgorzata Morawiec

OBSŁUGA

 • Zbigniew Chmiel
 • Anna Golak
 • Anna Frankowska
 • Monika Kłaput
 • Jolanta Krajewska
 • Renata Szymaś