Kadra szkoły

 

DYREKTOR SZKOŁY

Mariola Głuszczak

WICEDYREKTORZY

Sabina Grzybczyńska

Beata Kierzkowska

 

NAUCZYCIELE

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 • Marta Paul
 • Maria Horniczan

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 • Sylwia Budzyńska
 • Sabina Grzybczyńska
 • Grażyna Kubacka
 • Beata Kucharska
 • Monika Kulas
 • Paulina Leszczyńska-Rafalik
 • Anna Nowak
 • Żaneta Sicińska
 • Emilia Seredyńska
 • Maria Walendowska
 • Beata Wolińska
 • Karolina Piechota
 • Barbara Śmiłowska
 • Iwona Śmiłowska-Zydorczyk
 • Joanna Gołaska
 • Mirosława Zwęgrodzka

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

 • Mariola Dudzik
 • Elżbieta Janeda
 • Beata Kucharska
 • Liliana Lemańczyk
 • Łukasz Pszczółkowski
 • Magdalena Żukowska

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • Magdalena Bartczak
 • Paweł Fischer
 • Beata Kierzkowska
 • Iwona Kloc
 • Joanna Wojciechowska

NAUCZYCIELE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 • Ewelina Miga

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

 • Katarzyna Kędra
 • Halina Larus-Palka
 • Monika Ogrodowczyk
 • Aleksandra Majchrzak

NAUCZYCIELE PRZYRODY

 • Maria Grzezińska
 • Alicja Kozak

NAUCZYCIEL BIOLOGII

 • Alicja Kozak

NAUCZYCIEL GEOGRAFII

 • Beata Kierzkowska

NAUCZYCIEL FIZYKI

 • Katarzyna Kędra

NAUCZYCIEL CHEMII

 • Magdalena Jęchorek

NAUCZYCIEL HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

 • Marzena Słomińska

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

 • Agnieszka Brzozowska-Serwacińska
 • Sabina Grzybczyńska
 • Katarzyna Kędra
 • Sylwia Rolnicka
 • Liliana Lemańczyk

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

 • Elżbieta Janeda
 • Aleksandra Jankowska

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • Aleksandra Jankowska
 • Sylwia Rolnicka
 • Krzysztof Sypuła

 

NAUCZYCIELE RELIGII

 • Agnieszka Baranowska
 • Kamila Gaweł
 • Justyna Gurgas – Barczyk

NAUCZYCIELE ETYKI

 • Monika Kulas  – I etap edukacji (klasy I – III)
 • MonikaGrobelna – II etap edukacji (klasy IV – VII)

NAUCZYCIELE MUZYKI

 • Justyna Gurgas – Barczyk
 • Anita Kucharska

NAUCZYCIEL PLASTYKI

 • Agnieszka Brzozowska-Serwacińska

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

 • Mirosława Zwęgrodzka
 • Alicja Kozak

PEDAGOG

 • Monika Grobelna

PSYCHOLOG

 • Magdalena Rzytka

SURDOPEDAGOG, TYFLOPEDAGOG

 • Barbara Kaczmarek-Mikołajczak

BIBLIOTEKA

 • Ewa Koc

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 • Paweł Fischer
 • Mariola Głuszczak
 • Lidia Gucwa
 • Anita Kucharska

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

KIEROWNIK GOSPODARCZY

 • Izabela Woldańska

 

SEKRETARZ SZKOŁY

 • Joanna Kaźmierczak

 

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI BIUROWEJ

 • Romana Jaśkowiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 • Maciej Czwojdrak

SPECJALISTA DS. PŁAC

 • Katarzyna Smolińska

SPECJALISTA DS. KADROWYCH

 • Joanna Kaźmierczak

OBSŁUGA

 • Zbigniew Chmiel
 • Anna Golak
 • Anna Frankowska
 • Jolanta Krajewska
 • Małgorzata Morawiec
 • Renata Szymaś