Oddział przedszkolny

DRODZY RODZICE!

W roku szkolnym 2016/2017 od 1 września w Szkole Podstawowej nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego

w Poznaniu funkcjonuje jeden oddział przedszkolny, czynny w godzinach 7.00 – 16.30.

Zajęcia z obowiązkowego wychowania przedszkolnego  są realizowane

w godzinach od 8:00 do 13:00.

Zajęcia w oddziale przedszkolnym są prowadzone przez dwóch wykwalifikowanych wychowawców.

Dodatkowo dzieci z oddziału przedszkolnego  mają zapewnioną darmową opiekę.

Ramowy Rozkład Zajęć Opiekuńczych

Oddział przedszkolny – zajęcia inne poza wychowaniem przedszkolnym

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7.30 – 8.00 gim. korekcyjna

8.30-9.00 język angielski

13.00 – 13.30 pomoc psychologiczno- pedagogiczna

7.30 – 8.00 gim. korekcyjna

10.15 – 10.45 język angielski

 

13.00-13.30 religia 13.00 – 13.30 logopedia

13.00 – 13.30 pomoc psychologiczno- pedagogiczna

13.00-13.30 religia

13.30 – 14.00 logopedia