Projekty

 

Projekty i programy realizowane w roku szkolnym 2017/2018

Klasy I-III

Lp. Projekt Termin Osoby odpowiedzialne
1. „Promujemy zdrowie”. Październik

/listopad 2017

Ż. Sicińska
2. Projekt realizowany w ramach „Dnia Misia”. Listopad 2017 E. Serdyńska, M. Kulas
3. Projekt ekologiczny 21 marca 2018 – 22 kwietnia 2018 B. Kucharska

Klasy IV-VII

Lp. Projekt Termin Osoby odpowiedzialne
1. „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo kulturowe”. Wrzesień 2017 – czerwiec 2018 Zespół humanistyczny.
2. Miesiąc Dobroci dla zwierząt Październik 2017 A. Kozak, M.Grzezińska
3. Tydzień Dobrego Chleba. Październik 2017 M. Rzytka, M. Grobelna
4. Projekt Lepsza Szkoła. Wrzesień 2017, styczeń 2018, maj 2018 Nauczyciele matematyki
5. „Dzień Młodego Naukowca”. Maj 2018 Zespół matematyczno-przyrodniczy
6. Enea Akademia Sportu. Cały rok Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

 

7. „Trzymaj Formę” Cały rok Zespół nauczycieli wychowania fizycznego, nauczyciele przedmiotów, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
8. „Grecja kolebką Igrzysk Olimpijskich” – podsumowanie projektu – organizacja dnia sportu.  Kwiecień – maj 2017 Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
9. Utworzenia Ogólnodostępnych Stref Rekreacji Dziecięcej. Wrzesień – październik 2017 i kwiecień – czerwiec 2018 Zespół nauczycieli wychowania fizycznego