Wychowawcy klas

1 A   Emilia Seredyńska  
1 B   Sylwia Budzyńska  
2 A   Anita Kucharska  
2 B   Karolina Piechota  
3 A   Joanna Gołaska  
3 B   Monika Kulas  
4 A    Joanna Wojciechowska  
4 B   Aleksandra Jankowska  
5 A   Sandra Kowalczyk  
5 B   Beata Wolińska  
5 C   Halina Larus-Palka  
6 A   Sylwia Rolnicka  
6 B   Agnieszka Brzozowska-Serwacińska  
6 C   Krzysztof Sypuła  
6
D
  Monika Ogrodowczyk  
7 A   Elżbieta Janeda  
7 B   Iwona Kloc  
7 C   Magdalena Bartczak  
8 A   Liliana Lemańczyk  
8 B   Ewelina Miga