Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

ROK SZKOLNY 2021/2022

PEDAGOG SZKOLNY
Iwona Kujawa

PSYCHOLOG SZKOLNY
Wiktoria Fojecka

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
PEDAGOG 12.00-17.00  7.30-12.00  7.30-12.007.30-11.3011.30-15.30
PSYCHOLOG 7:30-12:0012:00-17:0011:00-15:3011:30-15:307:30-11:30

Szkolny pedagog i psycholog – kim są?

 • Lekarz pierwszego kontaktu jest tą osobą, do której jako pierwszej w przypadku choroby każdy udaje się po poradę. Podobnie jest z psychologiem i pedagogiem: to najlepiej dostępni specjaliści świadczący pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole. O ile na wizytę u nich w poradni czy innej placówce specjalistycznej trzeba czekać wiele dni, o tyle umówienie się na spotkanie w placówce oświatowej jest możliwe praktycznie od ręki.
 • Konsultacja psychologiczno-pedagogiczna jest bezpłatna. Jedyny koszt, jaki się ponosi z tego tytułu, to poświęcony na takie spotkanie czas i wysiłek włożony w przełamanie własnych obaw.
 • Pedagog czy psycholog szkolny, pracując z dużymi grupami dzieci w różnym wieku, umie ocenić, które
  z ich zachowań można uznać za normę, a które wymagają skorygowania.
 • Z racji współpracy z różnymi instytucjami wspierającymi dzieci w ich rozwoju oraz rodziców w wypełnianiu funkcji wychowawczych szkolni specjaliści mogą wskazać odpowiednie placówki, które świadczą specjalistyczną pomoc.
 • Potrafią też zinterpretować wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych oraz wyjaśnić zapisy zawarte w opiniach psychologiczno-pedagogicznych.
 • Aktywnie uczestniczą w planowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
  w szkole:

  – w bieżącej pracy – a więc podczas zajęć lekcyjnych, dostosowując wymagania edukacyjne oraz formy
  i metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

  – oraz w ramach zajęć specjalistycznych.

Trzy grupy problemów, z jakimi warto zgłosić się do szkolnego specjalisty:

 • Szeroko rozumiane problemy szkolne: kłopoty w nauce, trudności związane z funkcjonowaniem
  w grupie rówieśniczej, relacjami z kolegami czy nauczycielami.
 • Kłopoty wychowawcze pojawiające się w domu lub zgłaszane przez nauczycieli.
 • Trudności związane z sytuacją rodzinną, dla dziecka czasami traumatyczną, taką jak np.: rozwód, dłuższy wyjazd jednego z rodziców za granicę, choroba, śmierć bliskiej osoby, przemoc w rodzinie, uzależnienia itd.
Skip to content