Stacja pogodowa

W dniu 14 sierpnia 2014 r. uruchomiona została na budynku szkolnym stacja pogodowa.
Została podłączona do światowego systemu prognoz pogody
wunderground.com, gdzie widoczna jest jako Poznań-Naramowice.

Wiecej danych ze stacji znajduje się tutaj…

Objaśnienia:
Kierunki geograficzne
N – północny, NE – północno-wschodni, E – wschodni, SE – południowo-wschodni,
S – południowy, SW – południowo-zachodni, W – zachodni, NW – północno-zachodni

Opady:
1mm opadu odpowiada 1 litrowi wody na 1m2.

Ciśnienie atmosferyczne:
Ciśnienie atmosferyczne stacji podawane jest w przeliczeniu na ciśnienie na wysokości morza,
zwane ciśnieniem zredukowanym do poziomu morza, oznaczone jako QNH.

Do przeliczeń można założyć, że ciśnienie zmniejsza się o 1 hPa na każde 8,5 metra wysokości
nad poziomem morza.
Przykłady:
1.
Jeśli barometr znajduje się na wysokości 92m n.p.m. i zmierzone ciśnienie lokalne
wynosi 1000 hPa (ciśnienie lokalne zwane QFE) ciśnienie zredukowane do poziomu morza QNH wynosi:
QNH = QFE + wysokość / 8,5
QNH = 1000hPa + 92m / 8,5m = 1010,82 hPa (w zaokrągleniu)
2.
Jeżeji ciśnienie zredukowane do poziomu morza QNH wynosi 1010 hPa, barometr znajduje się na wysokości 92m n.p.m. to ciśnienie lokalne wynosi:
QFE = QNH – wysokość n.p.m. / 8,5
QFE = 1010hPa – 92m / 8,5 m = 999,18hPa (w zaokrągleniu)

Dla naszej stacji można z pewnym przybiżeniem przyjąć że ciśnienie lokalne (QFE)
jest o 10,8 hPa niższe od ciśnienia podawanego przez stację (QNH).