SZKOLNA LIGA WOLONTARIACKA

Miłośnicy Zwierząt przy SP 60 w Poznaniu

Opiekunami są :
pani Aleksandra Jankowska
pani Iwona Kloc

Zadanie 2

Plakat wykonała Maja Gałgańska

Zadanie 1

Prezentację wykonał Oskar Sander