Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

Odnajdź przeszłość na zdjęciu.

Konkurs trwa do 25 marca.

Zespół humanistyczny naszej szkoły ogłasza konkurs na temat opisania dowolnej fotografii jako źródła historycznego oraz napisania opowiadania powiązanego z wybranym zdjęciem.

Skip to content