Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY OZE

8 marca odbył się I etap szkolnego konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży promujący OZE
pt.: ” Cztery pory roku z OZE” dla klas 7-8 szkół podstawowych.

Do drugiego etapu przeszli:
K. Kociński , W. Pawłowska, O. Nowicki , E. Grajkowska, M. Piotrowska ,
O. Nowicka, M. Derwich.

W drugim etapie uczniowie wykonują kalendarz promujący odnawialne źródła energii.

Konkurs do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu na temat promowania odnawialnych źródeł energii, nawiązującego do nazwy „CZTERY PORY ROKU Z OZE” oraz do swojego regionu.

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY DO 31 MARCA.

NAJLEPSZE PRACE Z KAŻDEJ KATEGORII PRZECHODZĄ DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO.

CZEKAMY NA WASZE PRACE!

Skip to content