Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

Skarpetkowe wyzwanie

Podsumowanie skarpetkowego wyzwania.

Skarpetkowe wyzwanie trwało do 20 marca. Serdecznie dziękujemy za przesłane zdjęcia: Maciejowi z 5a, Mai
z 6b, Adamowi z 4b, Jankowi z 6c, Jonaszowi z 4a oraz uczniom z klasy 6c (Wojtkowi, Weronice, Jakubowi K., Jakubowi W., Julii, Klaudii, Maciejowi, Mai, Markowi, Mateuszowi, Jackowi, Wiktorii) z wychowawcą i uczniom
z klasy 3b (Tymkowi, Polinie, Leonowi, Nadii) z wychowawczynią.
Dziękujemy za zdjęcia indywidualne i rodzinne. Dziękujemy za informacje, że temat kolorowych skarpetek został podjęty, a kolorowe skarpetki i ich idea towarzyszą Wam nie tylko raz w roku, ale czasami nawet cały rok, że wspieracie organizacje pomagające osobom z zespołem Downa.

“Kolorowe skarpetki włóż 21 marca, tolerancyjny bądź zawsze!”

Skip to content