Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

Podsumowanie Projektu Grantowego Centrum Mistrzostwa Informatycznego

W tym roku szkolnym szkoła brała udział w projekcie grantowym Centrum Mistrzostwa Informatycznego. W jego ramach prowadzone było kółko informatyczne, we wtorki od 15:40 do 17:10. Celem projektu było podniesienie jakości kompetencji nauczycieli i uczniów w obszarze programowania, znalezienie uczniów z predyspozycjami do pracy programisty oraz praca z wybitnie uzdolnioną młodzieżą – uczniami z klas IV-VIII szkół podstawowych. Uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności w zawodach algorytmicznych.

Nasi uczniowie naszej brali udział w zawodach algorytmicznych na szczeblu lokalnym. Trzech z nich zakwalifikowało się do zawodów algorytmicznych na szczeblu regionalnym. Zajęli tam 4 miejsce (Jan Went kl. 7b, Mateusz Jodłowski kl. 7b i Sebastian Wojtecki kl. 7b).

W ramach projektu otrzymaliśmy 3 roboty M-bot, które składaliśmy podczas zajęć.

Na ostatnich zajęciach uczestnicy kółka otrzymali dyplomy i prezenty (słuchawki bezprzewodowe i pendrive).

Projekt objęty jest patronatem  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji oraz NASK-u. Patronatem projektu jest Politechnika Łódzka z partnerskimi uczelniami: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska.

Skip to content