Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

Szkolny konkurs na opowiadanie fantastyczne lub science fiction

Konkurs odbywa się od 15 listopada do 15 grudnia.

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba
Skip to content