Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

Przedstawienie świąteczne w Domu Seniora

21 grudnia odbyła się wzruszająca wizyta i zderzenie dwóch pokoleń. Uczniowie klasy 2a i 2b udali się do Domu Seniora znajdującego się przy ulicy Lechickiej z przedstawieniem świątecznym. Na spotkaniu dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki bożonarodzeniowe, które wywołały u obserwatorów wielkie wzruszenie i radość. Dzieci miały także okazję bliżej poznać i obejrzeć miejsce, w którym mieszkają podopieczni placówki. Istotnym celem wizyty w Domu Seniora było również uwrażliwienie ich na los drugiego człowieka, zwrócenie uwagi na otaczający nas świat oraz na możliwość jego zmiany poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Dzieci spotkały się z cudownym przyjęciem i otrzymały zaproszenie do kolejnych odwiedzin. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. W czasie występu wykorzystany został sprzęt z projektu Laboratoria Przyszłości: mikrofony, aparat fotograficzny. Po przedstawieniu nasi wychowankowie złożyli mieszkańcom i pracownikom ośrodka życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Na ręce Dyrekcji placówki od całej społeczności szkolnej zostały przekazane dary w postaci słodyczy zebrane podczas szkolnej akcji charytatywnej. W imieniu podopiecznych Domu Seniora serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie naszej akcji.

A.Kucharska, K.Piechota

Skip to content