Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas pierwszych

11 maja dla klas pierwszych odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadziła je Pani Sylwia Rolnicka.

Na wstępie p. Sylwia przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat udzielania pierwszej pomocy. Opowiedziała dzieciom w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy i jak można pomóc poszkodowanym, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek dotyczących zachowania się w chwili zagrożenia życia np. utraty przytomności. Przypomniały sobie podstawowe numery alarmowe oraz jak wezwać pomoc przez telefon. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy.

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi.

Była to doskonała lekcja, która może przynieść nieoceniony efekt – uratowanie życia drugiej osobie. Wszystkie dzieci były bardzo zadowolone, że mogły wziąć udział w tak ciekawych                    i świetnie przeprowadzonych zajęciach.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelaji klikając na poniższy obrazek????

Skip to content