Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

Warsztaty pierwszej pomocy

W dniu 6 maja 2024 roku kilka klas naszej szkoły uczestniczyło w warsztatach pierwszej pomocy prowadzonych przez doświadczonego ratownika medycznego pana Łukasza Salomona. Podczas warsztatów ratownik medyczny przybliżył uczniom specyfikę jego pracy, omówił zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, powiedział jak należy prowadzić rozmowę z dyspozytorem pogotowia ratunkowego oraz przypomniał uczniom numery alarmowe. Następnie zostały przeprowadzone zajęcia praktyczne. Uczniowie mieli możliwość wykonania resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomach QCPR oraz udzielania pierwszej pomocy podczas omdleń i zasłabnięć –układanie w pozycji bocznej ustalonej.  Dodatkowo uczniowie klas 4-8 mieli ćwiczenia na kamizelce ACT-FAST symulacja zakrztuszeń oraz poznali obsługę AED.

Były to ciekawe warsztaty, które uwrażliwiły uczniów na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. A także wyposażyły w wiedzę i umiejętności, które należy systematycznie poszerzać i utrwalać, aby pomóc osobie, która będzie tego potrzebowała.

Skip to content