Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

WRZESIEŃ 2023
04.09.2023Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
04.09.2023Pasowanie klas 1
13.09.2023Zebrania z rodzicami
30.09.2023Wybory do Samorządu Uczniowskiego
do 30.09.2023Trening z zakresu ewakuacji
PAŹDZIERNIK 2023
12.10.2023Dzień Edukacji Narodowej – apel
13.10.2023Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14.10.2023 (sobota)Dzień Edukacji Narodowej
26.10.2023Konsultacje z rodzicami
LISTOPAD 2023
10.11.2023Święto Niepodległości – apel
11.11.2023 (sobota)Święto Niepodległości
GRUDZIEŃ 2023
07.12.2023Wystawienie zagrożeń
22.12.2023Zajęcia z wychowawcą
23-31.12.2023Zimowa przerwa świąteczna
STYCZEŃ 2024
08.01.2024Wystawianie proponowanych ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania
15.01.2024Wystawianie ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania
17.01.2024Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
18.01.2024Zebranie z rodzicami – wyniki klasyfikacji i podsumowanie śródroczne
LUTY 2024
07.02.2024Rada analityczna
12 – 25.02.2024Ferie zimowe
MARZEC 2024
21.03.2024Konsultacje z rodzicami
28.03-02.04.2024Wiosenna przerwa świąteczna
KWIECIEŃ 2024
28.03-02.04.2024Wiosenna przerwa świąteczna
MAJ 2024
06.05.2024Wystawienie zagrożeń
14-16.05.2024Egzamin ósmoklasisty
CZERWIEC 2024
06.06.2024Wystawianie proponowanych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania
06.06.2024Zebrania z rodzicami
10-13.06.2024Tydzień wycieczkowy
13.06.2024Wystawianie ocen rocznych i końcowych (klasy 8) z przedmiotów i zachowania
14.06.2024Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
20.06.2024Rada analityczna
21.06.2024Zakończenie roku szkolnego
22.06-31.08.2024Ferie letnie
LIPIEC 2024
03.07.2024Wydanie absolwentom zaświadczeń wyników egzaminu ósmoklasisty
TERMINY ZWIĄZANE Z KLASYFIKACJĄ
07.12.2023Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem na koniec I półrocza
08.01.2024Wystawianie proponowanych ocen półrocznych z przedmiotów i zachowania
15.01.2024Wystawianie ocen półrocznych z przedmiotów i zachowania
06.05.2024Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem na koniec II półrocza
06.06.2024Wystawianie proponowanych ocen półrocznych z przedmiotów i zachowania
13.06.2024Wystawianie ocen rocznych i końcowych (klasy 8) z przedmiotów i zachowania
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
04.09.2023Inauguracja roku szkolnego
13.10.2023Dzień Edukacji Narodowej
01.11.2023Wszystkich Świętych
2-3.11.2023Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
22.12.2023Zajęcia z wychowawcą – spotkanie
23-31.2023Zimowa przerwa świąteczna
12.02-25.02.2024Ferie zimowe
28.03 – 02.04.2024Wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2024Święto Pracy
02.05.2024Święto Flagi
03.05.2024Święto Konstytucji Trzeciego Maja
14 – 16.05.2024Egzamin ósmoklasisty
30.05.2024Boże Ciało
31.05.2024Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
21.06.2024Zakończenie roku szkolnego
IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
04.09.2023Inauguracja roku szkolnego
04.09.2023Pasowanie klas 1
data do ustaleniaRajd integracyjny
14.10.2023Dzień Edukacji Narodowej – apel 12.10.
11.11.2023Święto Niepodległości – apel 10.11.
marzec 2024Dzień Otwarty
09.04.2024Dzień Patrona – wyjścia do teatru
30.04.2024Święta Majowe – apel
29.05.2024Dzień Sportu
czerwiec 2024Bal Absolwenta
21.06.2024Zakończenie Roku Szkolnego
Skip to content