Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

WRZESIEŃ 2022
01.09.2022Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
01.09.2022Pasowanie klas 1
07.09.2022Zebrania z rodzicami
30.09.2022Wybory do Samorządu Uczniowskiego
PAŹDZIERNIK 2022
01.10.2022Rajd integracyjny
13.10.2022Dzień Edukacji Narodowej
14.10.2022Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
LISTOPAD 2022
11.11.2022Święto Niepodległości
21.11.2022Zebrania z rodzicami
GRUDZIEŃ 2022
22.12.2022Zajęcia z wychowawcą
23-31.12.2022Zimowa przerwa świąteczna
STYCZEŃ 2023
02.01.2023Wystawianie proponowanych ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania
09.01.2023Wystawianie ocen śródrocznych z przedmiotów i zachowania
10.01.2023Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
11.01.2023Zebranie z rodzicami – wyniki klasyfikacji i podsumowanie śródroczne
30.01-12.02.2023Ferie zimowe
LUTY 2023
30.01-12.02.2023Ferie zimowe
KWIECIEŃ 2023
06-11.04.2023Wiosenna przerwa świąteczna
28.04.2023Zebrania z rodzicami
MAJ 2023
23 – 25.05.2023Egzamin ósmoklasisty
29.05 – 2.06.2023Tydzień wycieczkowy
CZERWIEC 2023
29.05 – 2.06.2023Tydzień wycieczkowy
06.06.2023Wystawianie proponowanych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania
07.06.2023Uroczyste obchody 190-lecia szkoły
13.06.2023Wystawianie ocen rocznych i końcowych (klasy 8) z przedmiotów i zachowania
14.06.2023Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
23.06.2023Zakończenie roku szkolnego
24-31.08.2023Ferie letnie
LIPIEC 2023
06.07.2023Wydanie absolwentom zaświadczeń wyników egzaminu ósmoklasisty
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
01.09.2022Inauguracja roku szkolnego(świetlica – dyżur)
14.10.2022Dzień Edukacji Narodowej(świetlica – dyżur)
31.10.2022Odpracowany rajdem poniedziałekprzed wszystkimi świętymi
11.11.2022Święto Niepodległości
22.12.2022Zajęcia z wychowawcą – spotkanie (świetlica – dyżur)
23-31.2022Zimowa przerwa świąteczna(świetlica – dyżur)
06.01.2023Święto Trzech Króli
30.01-12.02.2023Ferie zimowe
06-11.04.2023Wiosenna przerwa świąteczna(świetlica – dyżur)
01.05.2023Święto Pracy
02.05.2023Święto Flagi (świetlica – dyżur)
03.05.2023Święto Konstytucji Trzeciego Maja
23 – 25.05.2023Egzamin ósmoklasisty
08.06.2023Boże Ciało
09.06.2023Dzień wolny od zajęć dydaktycznych(świetlica – dyżur)
23.06.2023Zakończenie roku szkolnego(świetlica – dyżur)
  IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
01.09.2022Inauguracja roku szkolnego
01.09.2022Pasowanie klas 1
01.10.2022Rajd integracyjny „60 – tka na tropie jesieni”
14.10.2022Dzień Edukacji Narodowej – apel 13.10.
11.11.2022Święto Niepodległości – apel 10.11.
marzec 2023Dzień Otwarty
05.04.2023Dzień Patrona – wyjścia do teatru
28.04.2022Święta Majowe – apel
07.06.2023Uroczyste obchody 190-lecia szkoły
czerwiec 2023Bal Absolwenta
23.06.2023Zakończenie Roku Szkolnego
Skip to content