Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4

Poznań – Piątkowo 
os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań
tel. 61 823 44 31
e-mail: ppp_4@wp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Poznań Piątkowo prowadzi badania dzieci i młodzieży w celu określenia ich poziomu rozwoju, wskazania przyczyn trudności szkolnych i emocjonalnych. Obejmujemy terapią psychologiczną dzieci i uczniów z wysokim poziomem lęku, zaburzeniami zachowania i odżywiania. Pedagodzy pracują z dziećmi z głęboką dysleksją rozwojową, a także z deficytami funkcji ważnych w nauce pisania, czytania i liczenia. Terapię logopedyczną prowadzimy dla dzieci i uczniów ze złożonymi wadami wymowy, afazją i mutyzmem.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej poradni: www.ppp4.pl

Skip to content