Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

Rada Rodziców to organ szkoły, którego zadaniem jest reprezentowanie rodziców wszystkich uczniów szkoły, dlatego też z grona rodziców każdej z klas zostaje wybrany jeden przedstawiciel, który zasiada w Radzie Rodziców. Ponieważ Rada rodziców jest organem społecznym jest ona niezależna od organów szkolnych oraz organów zewnętrznych. Jedynym jej ograniczeniem jest a w zasadzie podstawa jej funkcjonowania – są przepisy prawa oświatowego, statut szkoły oraz regulamin Rady rodziców, a przede wszystkim dobro naszych dzieci i młodzieży.

Poprzez zgromadzone fundusze, pochodzące z Państwa dobrowolnych
i nieobowiązkowych wpłat, wspieramy rozwój naszych dzieci, ich pasji, staramy się poprawić ich bezpieczeństwo, a także uatrakcyjnić pobyt w szkole. Zebrane środki finansowe przeznaczane są na potrzeby uczniów, dlatego też chcielibyśmy serdecznie zachęcić Państwa do wpłat. Państwa zaangażowanie i wsparcie finansowe jest niezwykle ważne. Prosimy o kierowanie do nas wszelkich uwag, propozycji i inicjatyw, w które jako Rada Rodziców możemy się zaangażować, które możemy wesprzeć.

Nasz e-mail:

rada.rodzicow.sp60@gmail.com

lub

iza.kaniewska@gmail.com

W tym roku szkolnym postanowiliśmy utrzymać dobrowolną składkę z poprzednich lat, która wynosi 50 zł za rok szkolny. W sytuacji gdy do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko, rodzice mogą dokonać tylko jednej wpłaty. Jeżeli składka stanowi zbyt duże obciążenie finansowe, można wpłacić dowolną sumę. Liczy się każda kwota. Dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie zrobić więcej.

Nr konta Rady Rodziców, na które można dokonywać wpłat:

25 1020 4027 0000 1602 1702 7551
SKO KONTO DLA RADY Rodziców PKO BP

w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Rada Rodziców, w zależności od środków  jakimi dysponuje:

 • finansuje pamiątki dla absolwentów szkoły
 • dofinansowuje wycieczki szkolne organizowane przez nauczycieli i Samorząd Szkolny
 • finansuje nagrody książkowe na koniec roku szkolnego dla uczniów  otrzymujących świadectwo
  z wyróżnieniem
 • finansuje zakup statuetki Primus Inter Pares dla absolwenta SP 60
 • finansuje nagrody w konkursach organizowanych przez nauczycieli w ramach zajęć przedmiotowych
 • współorganizuje festyny i imprezy szkolne,
 • pomaga w organizacji Kiermaszu Świątecznego
 • finansuje zakup pamiątek dla  pierwszoklasistów( pasowanie pierwszych klas)
 • dofinansowuje inne inicjatywy, które służą naszym dzieciom, a wymagają nakładów finansowych 

Wszystkim Rodzicom, którzy – opłacając składki – 
wspierają finansowo Radę Rodziców,
serdecznie dziękujemy.
Liczymy na Państwa dalszą współpracę.

Uprzejmie informujemy, że miesięczna składka na materiały i przybory do świetlicy szkolnej wynosi 10 zł od dziecka. Prosimy o regularne, comiesięczne wpłaty na konto:

26 1020 4027 0000 1102 1702 7584

Skip to content