Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

Rok szkolny 2022/2023

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Do głównych celów działalności SU należą:

  1. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły.
  2. Przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły.
  3. Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra.
  4. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.
  5. Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.
  6. Udział w akcjach charytatywnych, organizacja zbiórek dla potrzebujących, praca w ramach wolontariatu. 

Zapraszamy do współpracy!

Jesteśmy otwarci na wszystkie pomysły!

                                                                                                             Opiekun SU

                                                                                          Łukasz Pszczółkowski

Skip to content