Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

(bookcreator)

Padlet PO WER w SP 60
Podczas zagranicznych mobilności i odbytych w ich ramach kursów: językowych, metodycznych i tych z zakresu nowoczesnych technologii (TIK) nabyliśmy wiele nowych umiejętności, które wdrażamy w praktyce szkolnej. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas szkoleń pozwalają nam lepiej i w sposób bardziej atrakcyjny dla ucznia zaplanować proces dydaktyczny oraz wychowawczy. Nasze działania w ramach projektu zwiększają motywację wśród uczniów do nauki języków obcych i poznawania nowych kultur, a także wzmacniają wymiar europejski naszej szkoły. Dzięki udziałowi w projekcie podejmujemy jako szkoła wiele inicjatyw o zasięgu krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Zapraszamy do śledzenia na:

Niniejszy Padlet prezentuje nasze działania w ramach projektu:

PADLET (wersja online)

Skip to content