Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

W roku szkolnym 2021/2022 klasy 3a i 3b oraz świetlica szkolna biorą udział w realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. „Emocja”.

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych.Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Proponowany projekt zakłada pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujące rozmowę o uniwersalnych wartościach. 

Cele szczegółowe projektu:

  • Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży;
  • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi;
  • Nauka szacunku wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca;
  • Budowanie przyjaznego klimatu integracji;
  • Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy;
  • Eliminowanie zachowań agresywnych wobec siebie;

5 razy w ciągu roku szkolnego uczniowie klas 3 “wyruszają” do krainy wartości i emocji.

Trzecioklasiści zrealizowali już zadania z Krainy Kreatywności oraz Krainy Wyobraźni. Obecnie realizują zadania z Krainy Mocy Słów. Przed nimi jeszcze Kraina Empatii oraz Kraina Odwagi.

Zajęcia realizowane w tym projekcie są interesujące dla dzieci. Dzięki nim uczniowie rozwijają wyobraźnię i kreatywność, uczą się empatii i zrozumienia, rozwijają logiczne

i przestrzenne myślenie, uczą się mówić o emocjach.

Skip to content