Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

Innowacja realizowana w klasie 3b.

Innowacja „Mistrzowie szachownicy” realizowana jest w ramach projektu „Edukacja przez szachy w szkole”. Uczniowie regularnie, raz w tygodniu w czasie lekcji realizują zajęcia szachowe. Dodatkowo chętni uczniowie uczęszczają na zajęcia kola szachowego. W czasie zajęć wykorzystywany jest pozyskany sprzęt szachowy (15 dużych szachownic, 15 kompletów bierek oraz tablica magnetyczna demonstracyjna). Na lekcjach uczniowie korzystają z możliwości gry online z komputerem oraz korzystają z przygotowanych do lekcji prezentacji multimedialnych. Dodatkowo pracują w oparciu o ćwiczenia pt. „Gramy w szachy” (cz.1 i 2).

 Zajęcia realizowane są w czasie nauki w szkole, a także w czasie zdalnego nauczania. Zajęcia realizowane są od 2019 roku. W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie sprawdzają i doskonalą wiedzę zdobytą w czasie zdalnego nauczania., skupiają się na poznawaniu motywów taktycznych, grze w końcówce oraz zasadach gry na turniejach szachowych- notacja szachowa, gra z zegarem, zapis szachowy.

KARNAWAŁOWY TURNIEJ SZACHOWY W KLASIE 3B

Skip to content