Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

ROK SZKOLNY 2023/2024

Pedagog i psycholog realizują zadania statutowe szkoły, ściśle współpracują ze sobą oraz nauczycielami i wychowawcami. Czasami to właśnie nauczyciele pierwsi zauważają problem i wtedy razem starają się pomóc.

Pedagog to osoba, która zajmuje się uczniami mającymi trudności w nauce. Trudności w nauce to pierwszy sygnał, że należy uczniowi pomóc. To ważne, aby zająć się problemem, kiedy jest jeszcze mały. Im później to się stanie, tym trudności są większe i dłużej trwa praca.

Pedagog często pomaga rodzinie ucznia. Konsultacje w sprawach wychowawczych, pomoc w trudnej sytuacji materialnej – to jego zakres działania.

Psycholog to osoba, która pomaga w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami, w rozwiązywaniu problemów w relacjach z rówieśnikami, czyli kiedy dzieje się coś złego można zwrócić się do niego po pomoc. Trudne zachowania to takie zachowania, które często przeszkadzają się uczyć lub powodują konflikty z kolegami i koleżankami. Wówczas psycholog je diagnozuje i stara się pomóc. Jeśli jest taka potrzeba kieruje dziecko i jego rodziców do specjalistów.

Psycholog szkolny zajmuje się też diagnozowaniem zdolności u uczniów. Wtedy
w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami pomaga rozwijać te zdolności
w szkole, a czasem poza szkołą. Psycholog współpracuje z rodziną ucznia. Konsultacje, porady, pomoc psychologiczna to ważna część jego pracy.

Skip to content