Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

KLIKNIJ TUTAJ

W  roku szkolnym 2019/2020  nasza szkoła  przygotowała i złożyła wniosek do programu Erasmus + w ramach sektora Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w roku 2020. Wniosek ten  został oceniony pozytywnie, ale z powodu ograniczonych możliwości finansowania został zakwalifikowany na listę rezerwową.

W wyniku przesunięcia środków wniosek nasz został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt  jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ i wytycznych projektu PO WER „Międzynarodowa  mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Nasz projekt nosi tytuł: ,,Jesteśmy Europejczykami! Mobilność kadry nauczycielskiej kluczem do bram Europy”  realizowany jest od 1 października 2020, a zakończy się 30 września 2022, będzie zatem trwał 24 miesiące.

W ramach w/w  projektu 16 nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w międzynarodowych mobilnościach, m.in. na Maltę, Cypr, do Irlandii, Wielkiej Brytanii, do Niemiec oraz na Łotwę.  Nauczyciele będą uczestniczyć podczas w/w zagranicznych   wyjazdów w szkoleniach językowych oraz metodyczno-językowych. Pozwoli nam to osiągnąć zamierzone cele, do których należą w szczególności:

– poprawa umiejętności językowych nauczycieli;

– wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, w tym nauczania z elementami języka obcego (CLIL);

– wzmocnienie europejskiego wymiaru naszej szkoły

Jesteśmy pełni zapału i gotowi na nowe wyzwania.

Skip to content