Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024
trwa od 30 marca do 18 kwietnia.

Nabór uzupełniający trwa od 26 maja do 2 czerwca.

Dokumenty do pobrania dostępne są w szkole lub na stronie portalu oświatowego:


Skip to content