Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

PROGRAM WSPIERAJĄCY HARMONIJNY ROZWÓJ UCZNIÓW

Program „Sensoryka wokół nas” realizowany jest w klasie 3a i 3b oraz świetlicy szkolnej.

Powstał w celu wsparcia rozwoju dzieci poprzez stymulację zmysłów sensorycznych w formiekonstruktywnej zabawy.Wprowadzenie niniejszej innowacji ma przyczynić się do lepszego rozwoju intelektualnego, ruchowego i emocjonalno-społecznego oraz rozwijać dziecięce zainteresowania światem.

Program odwołuje się do Podstawy programowej wychowania wczesnoszkolnego.

Głównym celemwdrożenia programu jest:

 • wsparcie rozwoju dzieci pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej
 •  uzmysłowieniu dzieciom czym są zmysły i jaką rolę pełnią w życiu każdego człowieka
 • usprawnianie funkcjonowania społeczno- emocjonalnego
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
 • poprawę orientacji przestrzennej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności planowania motorycznego oraz poprawę reakcji równoważnych 
 • zmniejszenie negatywnych reakcji pojawiających się na różne bodźce sensoryczne
 • odkrywanie, rozwijanie indywidualnych potrzeb i zainteresowań dziecka,
 • rozwijanie inwencji twórczej w różnych formach aktywności,
 • wspieranie ciekawości i samodzielności,
 • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni w działaniu; poprzez dostarczanie dziecku materiałów, narzędzi i środków oraz wskazywanie na różne możliwości ich wykorzystania,
 • zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie, w grupie rówieśniczej.
Skip to content