Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

Innowacja realizowana jest w klasie 3a. Wprowadzenie nauki gry w szachy w klasach młodszych sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Stwarza to bowiem nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy, kształci wyobraźnię przestrzenną, koncentrację, pamięć i uwagę, a przede wszystkim inicjuje sytuacje wymagające logicznego myślenia. Nauka gry w szachy zawieraj również wiele elementów wychowawczych. Uczeń poprzez udział w tych zajęciach kształci te cechy charakteru, które są nieodzowne do zwycięstwa, nie tylko we wszelkich zawodach sportowych, ale i w codziennym życiu.

Skip to content