Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment,
w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Deklaracja praw dziecka to zbiór postulatów dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju, w Konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję 7 czerwca 1991 r.

Poniżej prezentacja dotycząca Praw Dziecka oraz klika zadań interaktywnych:

Prezentacja interaktywna
(należy kliknąć na obrazek).
Skip to content