Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

Uczniowie klasy drugiej biorą udział w  innowacyjnych lekcjach informatyki, pt. „Myślę. Tworzę. Programuję.” W czasie zajęć drugoklasiści rozwijają kompetencje w zakresie komunikacji, krytycznego myślenia, kreatywności oraz współpracy. Celem zajęć jest nie tylko poznawanie nowych aplikacji oraz programów komputerowych, ale też:

– wdrażanie do samodzielnego uczenia się,

– uczenie się na błędach,

– wypracowanie umiejętności zarządzania czasem,

– uczenie się poprzez tworzenie oraz traktowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych jako tworzywa służącego do opracowywania nowych materiałów, utrwalania wiedzy, zdobywania takich kompetencji jak czytanie, liczenie, umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, programowanie, prezentowanie pomysłów.

Skip to content