Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

ROK SZKOLNY 2023/2024


Rok szkolny 2022/2023

W czasie grudniowego Tygodnia Wielokulturowości Samorząd Uczniowski sprzedawał ciasto w czasie długich przerw. Zarobione w ten sposób pieniądze zasiliły fundusze, które przekazujemy cyklicznie naszej uczennicy z Kenii – Deborze. Deborah Nashipae Lemita – Fundacja Mogę się uczyć (mogesieuczyc.pl)

Cieszy bardzo fakt, że udało się w ten sposób zebrać 643 zł. 

Wszystkim zaangażowanym w tę akcję osobom – sprzedającym, kupującym i przygotowującym te pyszności  – serdecznie dziękujemy.                    

Samorząd Uczniowski

Konkurs na najładniejszy świąteczny wystrój sali lekcyjnej

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy konkurs na najładniejszy świąteczny wystrój sal lekcyjnych. Większość zespołów klasowych wzięła w nim udział. Uruchomiliśmy też internetowe głosowanie na najpiękniejszy wystrój. Miło nam ogłosić, że po podliczeniu waszych serduszek (czyli głosów):

miejsce pierwsze zajęła klasa 6b (1825 serduszka),

miejsce drugie klasa 8b (1600 serduszek),

Miejsce trzecie klasy 4a i 7b (215 serduszek).

Zwycięzcom gratulujemy. Wszystkim zaangażowanym uczniom bardzo dziękujemy za dbałość o piękno naszej szkoły.

Link do zdjęć: Link do zdjęć:

                                                                                                                              Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Do głównych celów działalności SU należą:

  1. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły.
  2. Przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły.
  3. Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra.
  4. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.
  5. Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.
  6. Udział w akcjach charytatywnych, organizacja zbiórek dla potrzebujących, praca w ramach wolontariatu. 

Zapraszamy do współpracy!

Jesteśmy otwarci na wszystkie pomysły!

                                                                                                             Opiekun SU

                                                                                          Łukasz Pszczółkowski

Skip to content