Szkoła Podstawowa nr 60
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

“UCZNIOWSKIE LABORATORIA INFORMATYCZNE” W SP 60

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie
Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.
Podprojekt “UCZNIOWSKIE LABORATORIA INFORMATYCZNE”
prowadzony jest w naszej szkole przez p. Monikę Kulas
i uczestniczą w nim uczniowie z klas 1-3.
Udział w projekcie pozwala poszerzać naszym uczniom wiedzę
w zakresie robotyki, a po jego zakończeniu szkoła wzbogaci się o dodatkowy sprzęt, z którego uczniowie i nauczyciele będą mogli korzystać
w czasie lekcji czy zajęć dodatkowych.

Skip to content